Gamla lundagatan 6


gamla lundagatan 6

Gamla Lundagatan 8 består av ett putsat och gulmålat stenhus från 1750-talet som är sammanbyggt med en större källare från 1762 vilken byggdes med obehandlade murar av gråsten. Lilla Skinnarviksgatan och dessförinnan, sommens kvarngata (uppkallad efter, mårten Sommes kvarn ). Kvarteret Plankan vid gatans västra del mellan Kristinehovsgatan och Varvsgatan representerar det storskaliga bostadsbyggande som tog form under miljonprogrammet under 1960- och 1970-talen. Gatan sträcker sig från, ringvägen i öster till. Stenhuset uppfördes sannolikt på 1730-talet. Byggnaden genomgick en genomgripande ombyggnad på 1960-talet varvid den fick dagens utseende. Bygglovsritningar av den 30 november 1966, upprättade av Stockholms stads fastighetskontor, arkitektavdelningen. Beskrivningen stämmer ganska väl överens med dagens byggnader, men stenhuset tycks ha höjts med en våning.

Gamla lundagatan 6
gamla lundagatan 6

Keramik lundagatan
Gamla uppsala 3d
Gamla fik i stockholm

Under huset fanns även en källare. Gamla Lundagatan västerut, april 2011. Det rör sig om ett panelat, rödmålat timmerhus under ett brutet, tegeltäckt sadeltak. Svenska Bostäder ett antal moderna lamellhus runt öppna gårdar. Fastigheten tåg från Stockholms flygplats till uppsala består av ett tiotal äldre trä- och stenhus längs norra sidan av Gamla Lundagatan nära. Lusthuset kallades efter honom "Titzens fåfänga". Flera rum var så kallade spisrum. Gamla Lundagatan 19 (f.d. 15 Haren 5, grannfastigheten vid Yttersta Tvärgränd med kulturhistoriskt skyddad bebyggelse från 1700-talet.

Randstad uppsala, gamla torget i uppsala
Restaurang uppsala gamla torget
Gamla sockerbruket helsingborg


Sitemap