MEPA stan zagreb


mEPA stan zagreb

Vam donosimo i informacije o ovoj ne ba poeljnoj biljci. Prilikom sklapanja Ugovora o upravljanju, otvara iro-raun za svaku zgradu posebno. Protupoarna zatita, kao upravitelji zgrada, zajedno sa svojim Suvlasnicima imamo Zakonsku obavezu redovito servisirati, provjeravati i nadopunjavati sve ureaje koji slue za zatitu od poara. Stvarne financijske potrebe zgrade potrebno je predoiti godinjim planom upravljanja jd sport uppsala te prema potrebama zgrade i oekivanjima suvlasnika odabrati i usvojiti potreban iznos priuve.

Ija je djelatnost upravljanje i odravanje stambenih i drugih objekata, kao i izgradnja i prodaja stanova. Osniva i vlasnik Mepa Stan.o.o. Je tvrtka Paron.o.o. Upravitelj Mepa Stan, Zagreb, Croatia. Upravljanje stambenim i poslovnim zgradama.

Mepa Stan Mepa Stan
Upravitelj Mepa Stan - Home Facebook
Upravitelj Mepa Stan, Zagreb
Zagreb prihod, dobit, blokada, bonitet

Daljnjim koritenjem ove stranicu prihvaate koritenje cookies (kolaia) i pravila o privatnosti. Kako smo uplatnice za prvo polugodite redovno dostavili suvlasnicima poetkom godine, sada smo u fazi prikupljanja zahtjeva za koritenjem usluge e-Raun, a svi prikupljeni zahtjevi biti e odobreni i aktivni nakon. Stambeni blok Selska - Batijanova - Vitezieva. Minimalni iznos priuve propisan je odredbom lanka 380., stavka. Predlaemo da Vas posjetimo na Vaoj zgradi i odgovorimo na sva Vaa pitanja vezano uz upravljanje stambenom zgradom. Pruamo usluge upravljanja i odravanja zgrada u punom rasponu od izravnog i posrednog financiranja veih zahvata na ureajima i dijelovima graevina, preko izvoenja manjih i veih radova. Usluge i proizvodi (djelatnosti djelatnost prema NKD 2007 :.32 Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora. Osnovne djelatnosti: Usluge, gdje smo? Sline tvrtke, habei.o.o. Telefon: 01 / 6187362, ostale informacije, godina osnivanja: 2007, oIB. Stolarija, bankomati, m - sva prava pridrana 01/6646-006. O nama, mEPA stan.o.o.

Djelatnost (NKD 2007.32 Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora. Kako je u svijesti graana i suvlasnika podatak da minimalna zakonska priuva iznosi 1,53/m2, izraunom dolje pokazujemo da to nije toan podatak,. Prema Vaoj elji i pozivu spremni smo se odazvati i doi na razgovor u Vau zgradu (bilo na skup suvlasnika ili na sastanak u uem krugu ). Koncipirani smo vlastitom radnom snagom u svim segmentima od upravljake, pravne, financijske i graevinske operative tvrtke GIP Pionir.o.o.


Sitemap