Psykiatriska kliniken i lund


psykiatriska kliniken i lund

till sitt rum och lägga sig när LSD-effekten satte. Lennart Kaij, Lund »Bizzare illnesses may require bizarre treatment, and in psychiatry they often get.» Pat ri dge : Prefrontal leucotomy. Hitintills hade man bland de flera hund ra patienter som behandlas icke haft någon fatalitet eller allvarligare komplikation. Meddelande var att man påstod sig kunna påverka obsessiva och psykopatiska tillstånd i gynnsam riktning. En förutsättning för denna form var de goda transportmöjligheter som sjukhuset förfogade över. Patienterna som samtliga är kvinnor, har utgjorts av fem klassiska anankastiska tillstånd, en decenniegammal ano rexia nervosa hos en obsessiv person, en lindrig depression med tvångsmässiga självförebrådser, en konventionshysteri, en organiskt präglad primitiv kvinna med långvarigt ångest tillstånd och starkt skiftande försvarsmekanismer samt en passiv-dependent. Det viktigaste var att patienten inte skulle be höva känna sig ensam och övergiven, när LSD-påverkan nådde full styrka. Behandlingen synes väl värd fortsatt prövning även i vårt land. Där utöver har metoden givetvis använts vid snart sagt alla neuroser och psykiska insufficienser och litteraturen är i snabbt växande.

Behandlingen bör ske i anslutning till sjukhus och kan med fördel ges ambulant. Patienterna hade uttrycklig tillåtelse att ge handgripliga uttryck för aggression, något som de dock relativt sällan tycktes utnyttja. Det är naturligtvis i första hand denna effekt som har utnyttjats av dynamiskt orienterade psykiater för att påskynda psykoanalys eller annan psyko terapi. Schema och litteraturlista finns tillgängliga på kursens webbplats senast 30 dagar före kursstart. Någon gång lät man av olika skäl patienter- 930 na kvarligga över natten på LSD-avdelningen eller vid behov av tillsyn på en allmän avdelning. Den typiska psykiska effekten är en förändrad perception, såväl yttre som »inre». Clara Almelin, sT-läkare clara dot almelin at med dot lu dot. Behandlingarna inleddes vid.30-tiden på förmiddagen och avbröts mellan.

Ekonomihögskolans, bibliotek - College Library - Tycho Brahes Väg Urban Deli restaurang, saluhall och butik Resa till Kastrup via Öresundsbron Kastrup Brand i altan på radhus, norrköping - Folkbladet rnsk ldsviks centralstation Wikipedia


Sitemap