Umeå universitet kemi experiment


umeå universitet kemi experiment

klocka med jod Kemisk vattenrening Kemiskt snöfall Klorofyllets röda fluorescens Koka Cola Koka knäck Koka. Nivå: Grundnivå, huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras. Identifiera plasten Indikatorpapper för plus och minus på batteriet Indikatorpärlor Innehåller koksaltet jod? Bjud din jäst på mat, blandningar av lösningsmedel, blev disken ren? När fungerar enzymet bäst?

Laborationerna utförs i Umeå. Undervisningen bygger i hög grad på dialog mellan kursdeltagare och kursledare. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska. Kurskod: 5KE121, ansvarig institution: Kemiska institutionen, datum för fastställande:, beslutad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, giltig från.

Exemplifiera de specifika problemställningar och olika applikationer som finns inom farmacevtisk analytisk kemi. Pharmaceutical analysis : a textbook for pharmacy students and pharmaceutical chemists 2nd. Beskriva samspelet mellan läkemedels kemiska egenskaper och kromatografi. Kursplan, pharmaceutical Analytical Chemistry,.5 Credits, högskolepoäng:.5. Experimenten i alfabetisk ordning, anden i flaskan, anodisering och färgning sacha baron Cohen filmer nya av aluminium. Behörighetskrav, univ: Lärarexamen med inriktning mot naturvetenskap eller motsvarande kompetens erhållen genom yrkeserfarenhet eller motsvarande. Varför färgas textiler olika? I det praktiska momentet, som omfattar.5 hp och kommer utföras på ett forskningsanknytet laboriatorium, ingår grundläggande vätskekromatografiska moment men också metodutveckling för analys av läkemedel, provupparbetning, studier av metaboliter,. Varför smäller inte ballongen? Framkalla fotopapper Framställ en detergent Framställ låglaktosmjölk Framställ väldoftande luktämnen Frigolit i aceton Fruktköttet får solbränna Fruktmörade proteiner Fryspunktsnedsättning Färga ullgarn med svampar Färgämnen i M M Försvinnande bläck Förtenning Gasvolym och temperatur Gelégodis i vatten Gore-Tex, materialet som andas Guldpeng av mässing Gummi och.umeå universitet kemi experiment

E-post: Telefon: Copyright, Svante berg, 2016.
Du kanske inte vet att de r m jligt att utf r ditt gymnasieprojekt vid Kemiska institutionen.
S om du r intresserad av kemi och har lust att utf ra ditt projekt i en forskarmilj r du v lkommen att kontakta institutionen eller forskningsledaren.
I kursen ing r utvecklandet av experiment fr n id till komplett instruktion l mpad f r grundskolan eller gymnasiet samt sammanst llande.
Kemi i en sj lvf rslutande plastp se Har du n gonsin kommit p att anv nda en som f rs ksk rl?


Sitemap