Busskort umeå vännäs


busskort umeå vännäs

till skolskjuts men har långt till närmaste busshållplats eller inte kan nyttja kollektivtrafik för att ta dig till skolan. Borttappat busskort, om du tappar bort eller blir bestulen på ditt busskort kan du kontakta Midgårdsskolans reception. Om du bor växelvis hos dina vårdnadshavare är du endast berättigad till busskort om båda dina vårdnadshavare bor inom Umeå kommun och det är mer än 6 kilometer till skolan från minst en av vårdnadshavarna. Kortet är giltigt under skoldagar hela skolgången. Om du inte har möjlighet att fylla i ansökan digitalt kontaktar du busskortshandläggaren på skolan. Därför kan du som får inackorderingstillägg inte få ersättning för dagliga resor. Du har rätt till resetillägg om: du är folkbokförd i, vännäs kommun du är elev i kommunal gymnasieskola den kurs du går omfattar minst åtta veckor du har minst sex kilometer mellan skola och bostad du är högst 20 år (resetillägget betalas t o m vårterminen det år du.

Busskort umeå vännäs
busskort umeå vännäs

busskort umeå vännäs

Systemvetenskap umeå flashback
Kvinnor gym Umeå
Flyg umeå stockholm ungdom
Umeå unviersitz librarz

Se alla nyheter, mer om Länstrafiken. Frågor kring busskort eller kontantersättning, kontakta i första hand Liljaskolans expedition. Du kan då ansöka om ett busskort från skolan. Om du på grund av sociala missförhållanden i bostaden bor inackorderad och intyg från social myndighet styrker detta. 13 augusti, 2018, nu återgår vi till ordinarie öppettider Äntligen är vi på kundservice åter tillbaka i rutiner. Om du beviljas resetillägg är grundregeln att du ersätts med en summa som motsvarar Länstrafikens pris för ett busskort. Busskorten gäller under utbildningen och är giltigt fram till och med vårterminen det år eleven fyller. Ansök uppsala heimstaden om busskort i annan kommun.

Korttidsboende fruktvägen 904 36 umeå
Elektronikmarknad, Umeå
Husläkarna umeå provtagning


Sitemap