Boendeparkering göteborg område m


boendeparkering göteborg område m

i följd Boendeparkering, område S, med avgift 135 kr/månad Avgiftsbelagda platser för besökare som behöver parkera längre än två. Att boendetaxan kan vara lägre om det finns inga/få platser på tomter/i garage och om det finns förhållandevis mycket "främmande" parkering i området, vilket uppfylls väl i Landalaområdet. Här är istället andelen parkerare från närområden betydligt större och då främst från Södra Guldheden. För att det inte är byggt för biltrafik, gäller det många äldre områden i Göteborg.boendeparkering göteborg område m

Här ser du var det finns boendeparkeringsplatser. Kontrollera i parkeringskartan var det finns platser för boendeparkering i det område du bor. Med boendeparkering kan du mot en fast avgift få parkera inom ett givet område. Ett tillstånd för boendeparkering innebär ingen garanti till en parkeringsplats.

Vandrarhem i Göteborg, Väderprognos göteborg 10 dag London, Transportstyrelsen göteborg adress,

Vi har ingen kännedom om åsikterna hos den stora del (speciellt i Landalahöjd) som inte svarat alls, varför slutsatser får dras med stor försiktighet. Postadress, stadsledningskontoret 404 82 Göteborg, fler kontaktuppgifter och karta, complementary Content loading. Den taxepolitik, vad gäller 12 12(13) boendeparkering, som hittills genomförts under åren visar således på att Landalabornas oro inte är befogad. Av de 500 utdelade enkäterna har 280 inkommit och analyserats, vilket ger en svarsfrekvens. Boendeparkering enligt Landala Egnahemsförening Förslaget har i enkäten stöd av 56 av de som svarade i Landala Egnahem och 9 i Landalahöjd, sammantaget för båda områdena ger det. För närmare info rörande en viss adress kontakta boendeparkering på tel. Områdena har mycket hög beläggning både dagtid och nattetid. Parkerade bilar i Landala Egnahem som har en registrerad adress i: Dagtid Nattetid Landala Egnahem 23 35 Landalahöjd 4 10 Närområde 23 24 Fjärrområde 37 25 Övriga fordon 13 6 Även här är andelen parkerare från fjärrområden relativt stor, om än inte lika stor som. Vi köper inte idén fullt. Dessutom framförs klagomål, framför allt från boende i Landala Egnahem, att alltför många boende i Landalahöjd parkerar i Egnahemsområdet. Förbud för biltrafik Andra egnahemsboende har framfört ett förslag att reglera området med Fordonstrafik förbjuden, gäller ej transporter till fastigheter.


Sitemap