Rådhuset norrköping brand


rådhuset norrköping brand

Sofia skänker sin rätt att fiska lax i Strömmen till dominikansystrarna i Skänninge. Wiechels hade 500 anställda, men många av dem arbetade inte på fabriken utan som sömmerskor i hemmet. Men branden ledde ej till något armod - snarare tvärt. Slottet var byggt på gyttjeaktig lera vilket gjorde att trappor sjönk, väggar satte sig och att det uppstod sprickor som ständigt behövde repareras. 1826 brann sjutton kvarter kring nuvarande Kungsgatan och 2 000 personer blev hemlösa.

Norrk pings r dhus Wikipediarådhuset norrköping brand

Under de oroliga tiderna lyckades inte konkursförvaltarna sälja bruket. I allmänhet har man sträfvat att gifva ornamentiken någon inre mening. 7 1822 brann det i staden på nytt. 116117 Pär Karlsson, Hanna Menander, Jens Heimdahl (2006). Källarbotten ligger 2,35 m öfver pålafskärningen. De goda tiderna varade ända fram till 1950-talet då konkurrensen från utlandet började kännas. I över 300 år var Drags en av de största industrierna i staden.

I det inre har Kolmårdsmarmor kommit till användning i vestibulens och hufvudtrappans golf, där det bildar mönster samman med röt Ölandskalsten. Det var först nu som kommunstyrelsen började arbeta för att locka nya företag till staden. Människor har bosatt sig längs Strömmen och där haft anläggningar för att fånga lax eller ål och för att använda forsarna för att driva kvarnhjul.


Sitemap