Borgvattnet prästgård boka


borgvattnet prästgård boka

and his wife said they experienced paranormal activity including weird sounds and moving objects. Boka online, ring eller skicka ett mejl - se kontakt, prästgårdens "spökhistoria" i korthet: Komminister Nils Heldlunds märkliga upplevelse med tvätten som revs ned. Wikipedia article written by contributors ( read / edit ). Vuxna har tagit till flykten och aldrig mer återvänt! The Haunted Vicarage edit. Images, videos and audio are available under their respective licenses. Disappointed at not being able to meet the accusations the cathedral chapter had against him he decided to leave the. Lindgren had bought a rocking chair which he brought to the vicarage. Erik Lindgren, som började bli omskriven angående spökerierna i prästgården från och med 1947. Det gamla komminister-bostället stod färdigbyggt år 1876, då den första komministern (prästen) tillträdde tjänsten. Den förste allmänt kände prästen var komministern. Noter, statistik från, sCB : Småorter; arealer, befolkning 2005, här får du betala för att bli skrämd.

Borgvattnet ligger i Ragunda Kommuns nordvästra delar.
Spöket har blivit symbolen för byn Borgvattnet!
Byn är omtalad bland annat för spökerierna i den.
Nu kan DU prova att sova där en natt eller mer.

Borgvattnets, spökprästgård - Sveriges Mest Hemsökta Husborgvattnet prästgård boka

Missnöjd med att inte få bemöta de anklagelser som domkapitlet hade emot honom lämnade han. Präster som haft huset som tjänstebostad och haft arbetsrum där, vittnar om att de inte fått arbetsro eller fått vara ifred där! Man sålde bland annat miniänglar och minidjävlar i byns lokala affär och klarade man att sova över på den gamla prästgården som gjordes om till hotell, så fick man ett diplom. Han erbjöd ortsbefolkningen att driva ut de osaliga andar som sades härja i den gamla prästgården, vilket gjorde att han snabbt blev blev rikskänd som "Spökprästen från Borgvattnet". Den andre riksbekante prästen var Tore Forslund, som tjänstgjorde i början av 1980-talet som komminister i Borgvattnet. External links edit, coordinates : 6325N 1550E /.417N.833E /.417;.833. Det var Per Johan Strandberg som då flyttade. Ghost Hunters International has investigated the place and aired the episode in their first season in January 2009.


Sitemap