Borgå stift


borgå stift

The German parish (. Åland redigera redigera wikitext Kyrkligheten i Åland har ibland beskrivits som liberal och folkkyrklig. Stiftet, som samlar alla landets svenskspråkiga församlingar, är grundat 1923 och dess domkapitel och domkyrka är belägna i, borgå. Stiftets biskop är 2009-19. Wenn du auf unsere Website klickst oder hier navigierst, stimmst du der Erfassung von Informationen durch Cookies auf und außerhalb von Facebook. Stiftet grundades i och med att biskopssätet. Vid sidan av domkapitlet verkar stiftsfullmäktige som ett andra förvaltningsorgan för stiftet.borgå stift

Domkapitlet i Borgå Stift, Borgå, Etelä-Suomen Läni, Finland.
Borgå stift består av de 56 församlingar i Evangelisk-lutherska kyrkan.
See more of Domkapitlet i Borgå Stift on Facebook.

Borgå stift är ett av de nio stift som finns inom, evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och det enda svenskspråkiga. Församlingarnas antal i Borgå stift är 65 från och med 2009. Ofta kan också frikyrkliga bland finlandssvenskarna uppfatta biskopen som sin biskop. Helsingfors redigera redigera wikitext Kyrkligheten i Helsingfors kan beskrivas som väldigt brokig. Svenska Lutherska Evangeliföreningen har stark förankring och utsträcker sig ut över så väl norra som södra Österbotten. Inte helsingborg kristianstad heller i riksdagen godkändes idén genast, men 1922 visade riksdagen redan grönt ljus för grundandet av stiftet och räknade in pengar för detta ändamål i kyrkans budget för 1923. Området för Borgå stift blev härigenom inte obetydligt minskat, fasrän detsamma å sin sida mottog särskilda nya församlingar från Åbo ärkestift. As a result of the geographical distribution of Swedish-speakers, the parishes of the diocese are mostly on the coast, the Swedish-speaking parish.


Sitemap