Malmö bombningarna


malmö bombningarna

av Olof Palme i den internationella och inhemska debatten om kriget i Vietnam, om krigets återverkningar på relationerna mellan Sverige och Förenta staterna, och om förhållandet mellan små stater och supermakter. Den 30 december upphörde bombningarna norr om 20:e breddgraden och den undertecknades fredsavtalet i Paris av företrädare för regeringarna i USA, Sydvietnam, DRV och PRR. Sven Lindqvist hade i ett debattinlägg i Dagens Nyheter.ex. Också den gången väckte jämförelsen stor uppmärksamhet.

Hösten 1966 hade ordföranden i den amerikanska senatens utrikesutskott William Fulbright varit i Stockholm och hållit ett anförande vid Svenska institutet. Två soldater på regementet skadades av splitter. Var blev ni av, ljuva drömmar? Hjalmarsson Högberg Bokförlag (Stockholm 2007) En krönika om F19, Greger ensk Flyghistorisk Förening, Flyghistorisk revy nr 33 ( issn Uddevalla) Gloster Gladiator Hawker Hart In combat with Swedish voluntary Wing F19, Finland 1940 av Mikael Forslund (Fälth Hässler 2009) Intervju med Per Sterner, Major och. Därmed inleddes en intensiv debatt, med Olof Palme i centrum, som de kommande åren galleri kroken helsingborg skulle överskugga de flesta andra utrikespolitiska frågor, en debatt som fortsatt bland forskare och andra som har ägnat sig åt frågan,. 10 Kränkningarna pågick mellan kl 20:10 och kl 00:40. Kapitlet: "Värvades som rysk spion".

Han fortsatte: Vi vill gärna tro, att deras handlingar är överlagda. Enligt denna teori var bombningarna av Stockholm och Strängnäs en del av en sovjetisk kampanj också med propaganda och diplomati för att tvinga Sverige att släppa Sidorenko, vars spionage delvis var riktat just mot pansarregementet i Strängnäs.


Sitemap