Västra stockholms psykiatri


västra stockholms psykiatri

andra övergrepp). 1177 Vårdguidens e-tjänster Barn och ungdomar BUP erbjuder stöd och behandling till barn och ungdomar under 18 år med psykiska besvär och deras familjer. Röda Korsets telefon- och chattjour 08:38:34 Barn, Förälder, Ung, Vuxen, Äldre Äldretelefonen vänder sig i första hand till dig som är 60 och mår psykiskt dåligt. (Alkohol) Anonyma Alkoholister - AA 15:33:02 Ung, Vuxen, Äldre För dig som är närstående till någon med borderline. Listen, sortera kronologiskt, sortera alfabetiskt, sortera på material, text. (OCD - tvångssyndrom) OCD-förbundet 12:28:16 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre Nationell samverkan för psykisk hälsa, nsph, är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Psykossjukdom utökad utredning 09:11:41, psykossjukdomar behandlas med läkemedel i kombination med utbildning och terapi. I studierna i psykiatri lär du känna instititutioner i samhället som arbetar med psykisk ohälsa. I utbildningen tränas ett forskningsinriktat arbetssätt. KBT-behandling innebär att man med psykologstöd arbetar aktivt både under och mellan sessionerna med beteendeförändringar. Det finns möjlighet att bidra till ökad kunskap kring ångestsjukdomar genom att delta i våra pågående forskningsprojekt. Du studerar människan ur olika synvinklar och läser bland annat psykologi, medicin, akutsjukvård, psykiatri, äldres hälsa och hälsovetenskap. (Aspergers syndrom, Autism) Organiserade Aspergare 13:09:36 Ung, Vuxen, Äldre Svenska OCD-förbundet är en rikstäckande malmö spangatan ideell förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och närliggande diagnoser, och deras anhöriga. (Prata med någon, Psykisk ohälsa). Högskoleinriktad, du ges möjligheter att läsa kurser som ger dig både grundläggande och särskild behörighet för att till exempel söka till sjuksköterskeutbildningen. (Psykisk ohälsa) Hjärnkoll 09:17:52 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre Handikappförbunden är en organisation som består av en rad rikstäckande förbund för funktionshindrade. Hitta hit Ångestenheten håller till i psykiatribyggnaden på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.


Sitemap