Umeå universitets studentportal


umeå universitets studentportal

Vilket stöd som finns att få finner du också i Studentportalen, och du kan också vända dig till. Läs mer under kvalitetsarbete. Register for your course, if you do not register, you may lose your place! Läs mer om utbytesstudier under. I universitetets regelsamling, och i Studentportalen under rubriken Bra att veta hittar du regler och riktlinjer som berör olika delar av din tillvaro som student. Boka grupprum, som student och registrerad på en kurs kan du boka grupprum. Hjälp att få, om du stöter på svårigheter under din studietid finns en hel del olika hjälp- och stödfunktioner.

Hitta på campus med hjälp av vår karta. Welcome to Uppsala University. Här finns även möjlighet att söka litteratur hos Universitetsbiblioteket, och du kan också förlänga lån och boka grupprum. I Studentportalen finns information och tips. As a new student, you must: Activate your student account, log in to the Student Portal.umeå universitets studentportal

Umeå universitets studentportal finns samlad information, tjänster och tips på var du kan hitta svar på många av de frågor som kan uppstå under studietiden.
Här har du också tillgång till din e-post, ett antal Ladok-på-webbtjänster där det är möjligt att ta ut studieintyg, registrera sig på vissa kurser.m.
Umeå, university will be replacing the Ladok study documentation system during fall.

I Umeå universitets studentportal finns samlad information, tjänster och tips på var du kan hitta svar på många av de frågor som kan uppstå under studietiden. Hitta ditt schema, du som inte kan logga in med ditt Umu-id har möjlighet att hitta ditt schema här. Dina rättigheter skyldigheter, som student har du en rad rättigheter och skyldigheter gentemot institutionen du läser vid och universitetet i stort. Umu-kortet, för inpassering, kopiering och bibliotekslån. Information about when, where and how the student is to register is found on the course page in Student Portal.


Sitemap